Informacja dla rolników lub rencistów pobierających świadczenie z KRUS • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja dla rolników lub rencistów pobierających świadczenie z KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ciechanowie informuje, że rolnicy lub renciści, pobierający świadczenie z instytucji, a spełniający poniższe warunki mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej.

Na rehabilitację leczniczą (choroby układu ruchu lub układu krążenia) kieruje się osobę, która spełnia jeden z warunków:

1. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.

2. Podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przez złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.

3. Ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Jeżeli zostały spełnione powyższe warunki, informujemy, że należy zgłosić się do lekarza leczącego o wypełnienie wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wypełniony dokument należy niezwłocznie złożyć w placówce.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada dobrze wyposażone i atrakcyjnie położone sanatoria. Ponadto co roku, w okresie wakacji, organizowane są kolonie dla dzieci rolników z chorobami układu ruchu oraz układu oddechowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 23 674 24 17.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)