Informacja o konsultacjach • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Informacja o konsultacjach

W dniach od 23 października do 29 października 2018 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu "Rocznego programu współpracy gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, Projekt programu stanowi załącznik do zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 19 października 2018 r., które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin.

Uwagi do programu prosimy kierować na adres email : grazyna.nurzynska@sochocin.pl lub przedłożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy.


© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)