Informacja o terminie XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o terminie XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin

Uprzejmie informujemy że, XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok;

3) w sprawie emisji obligacji komunalnych;

4) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin;

4. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.


Serdecznie zapraszamy

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)