Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku

Sochocin, 17 stycznia 2017

Ś. 6845.9.2016

O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T G M I N Y S O C H O C I N

INFORMUJE,

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni tj. od dnia 17.01.2017r. do dnia 07.02.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin znajduje się wykaz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 191 o pow. 1,22 ha, położonej w miejscowości Sochocin, stanowiącej własność Gminy Sochocin, przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku w drodze publicznego przetargu ustnego. Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sochocin, pokój nr 11, tel.23 661 80 01 wew. 30.

Wójt

/-/ Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)