Informacja Wójta Gminy Sochocin o wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja Wójta Gminy Sochocin o wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Sochocin!

Uprzejmie informuję, iż od 1 marca 2019 r. opłata za odbiór odpadów segregowanych będzie wynosiła 13,00 zł od osoby miesięcznie, a za odbiór odpadów niesegregowanych 20,00 zł od osoby miesięcznie.

Zmiana stawek podyktowana jest koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oferta przetargowa złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku jest wyższa od możliwości, jakie dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości (wzrost o ok. 30% w stosunku do roku 2018). Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, mimo że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu. Aby wypełnić zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poza tym, od 2019 r. wzrastają również, regulowane przez polski rząd, opłaty za składowanie śmieci na wysypiskach.

Jest mi ogromnie przykro z powodu wzrostu opłat, jednak pragnę podkreślić, że gmina nie ma wpływu na ten stan rzeczy. Jednocześnie, zgodnie z przepisami, gmina nie ma także prawa dopłacania do odbioru i utylizacji odpadów, tak aby zmniejszyć koszty ponoszone przez mieszkańców. Cała kwota, która wpływa od mieszkańców powinna być przeznaczona na system gospodarowania odpadami.

Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o terminowe dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. do 15. dnia każdego miesiąca. Indywidualne numery rachunków bankowych nie uległy zmianie.

Z poważaniem


Wójt Gminy Sochocin

Jerzy Ryziński

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)