Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, badania ankietowe.

Badania ankietowe mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji.

Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych, m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)