Komunikat Urzędu Gminy Sochocin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki MAN • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Komunikat Urzędu Gminy Sochocin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki MAN

18 września 2019, 13:30 | Komunikaty

Ze względu na bardzo niskie, praktycznie zerowe zainteresowanie pojazdem oraz spadek wartości z dnia na dzień, władze gminy Sochocin pozbyły się wozu pożarniczego MAN z 2002 roku o przebiegu blisko 19 tys. km, który miał pierwotnie służyć jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie.

Przypomnijmy, że strażacki MAN został sprowadzony z Holandii i zakupiony w Polsce przez wójta poprzedniej kadencji na przełomie 2016 i 2017 roku, i do czasu sprzedaży nie zdążył wyjechać do akcji strażackiej ani razu. Wszystko przez brak świadectwa dopuszczenia do użytkowania samochodu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Właśnie dlatego też samochód próbowano kilka razy sprzedać, nawet na aukcyjnych stronach internetowych, ale nie udawało się znaleźć nabywcy. Aż do poniedziałku, 9 września, kiedy to gmina Sochocin sprzedała wóz strażacki za kwotę 65 tys. zł. Co istotne, brak możliwości użytkowania tego wozu bojowego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej a tym samym odmowę wprowadzenia przedmiotowego samochodu do podziału bojowego, potwierdziła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

W grudniu 2018 roku, Rada Gminy Sochocin upoważniła komisję rewizyjną do przeprowadzenia kontroli, dotyczącej zakupu strażackiego auta dla jednostki OSP w Sochocinie. Dnia 26 marca br., podczas sesji rady, przedstawiono wnioski z tej kontroli. Komisja analizowała procedurę oraz dokumentację zakupu samochodu pożarniczego i przyjęła kilka wniosków - w jednym z nich stwierdzając, że pomimo braku świadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) a w konsekwencji braku możliwości użytkowania MAN-a wygenerowano wysokie koszty zakupu oraz użytkowania w kwocie ponad 184 tys. zł, co zdaniem komisji było niegospodarnym wydaniem publicznych pieniędzy. Warto dodać, że doposażenie samochodu było również niezgodne z obowiązującymi przepisami, m.in. agregat wysokociśnieniowy też nie posiadał certyfikatu dopuszczenia do użytkowania. Stanowisko komisji rewizyjnej jest takie, że procedura zakupu samochodu pożarniczego powinna odbyć się po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego, po konsultacji z miejscową jednostką OSP w Sochocinie. Według komisji, pożarniczy MAN nie spełnia wymogów określonych prawem i jego dalsze doposażenie generowałoby kolejne wysokie koszty, a wobec tego komisja negatywnie oceniła działalność poprzedniego wójta w związku z zakupem strażackiego wozu. Komisja rady gminy wskazała również, że podjęte działania w sprawie sprzedaży samochodu były słuszne i należy je kontynuować.

W związku z zaleceniami komisji rewizyjnej, obecny wójt gminy Sochocin Jerzy Ryziński kontynuował działania mające na celu sprzedaż pojazdu. Podjęte zostały próby sprzedaży samochodu nawet za granicę. Jedna z firm wykonała przeglądowy raport stanu technicznego pojazdu i za pośrednictwem swojego międzynarodowego portalu, umieściła ogłoszenie w sprawie sprzedaży. Niestety, w związku z brakiem ofert oraz jakiegokolwiek zainteresowania, publikacja ogłoszenia w Internecie nie przyniosła pożądanego efektu. Oferty sprzedaży pojazdu były także dostępne na polskich aukcyjnych stronach internetowych.

Komisja powołana przez wójta do przeprowadzenia przetargu w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki MAN, wspólnie zdecydowała o przeprowadzeniu sprzedaży samochodu w formie przetargu publicznego pisemnego. Ustalono kwotę wywoławczą pojazdu na 140 tys. zł brutto. W ramach przeprowadzonego postępowania do Urzędu Gminy Sochocin nie wpłynęła żadna oferta.

Po wielu czynnościach, do wójta Jerzego Ryzińskiego zgłosiła się zainteresowana osoba, która zaproponowała zakup samochodu za kwotę 80 tys. zł brutto. Ostatecznie, po konsultacjach z członkami komisji rewizyjnej i długich negocjacjach, gmina Sochocin sprzedała wóz za 65 tys. zł netto, co przy nietrafionym zakupie ówczesnej władzy: brakiem niezbędnego certyfikatu CNBOP, brakiem innej odpowiedniej dokumentacji, która umożliwiłaby uzyskanie przedmiotowego świadectwa, jak również różnych niezgodnościach wskazanych w raporcie parametrów techniczno-użytkowych, a w następstwie brakiem ofert kupna oraz ciągłym spadkiem wartości pojazdu związanym z amortyzacją, wydaje się być i tak całkiem przyzwoitą sumą. Dodajmy, że w przypadku braku sprzedaży MAN-a w najbliższej przyszłości, władzom gminy Sochocin pozostałaby wyłącznie utylizacja wozu pożarniczego.

Kamil Wojciechowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)