„Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin” - informacja • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

„Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin” - informacja

Gmina Sochocin - 31.03.2017 r. podpisała umowę na dofinansowanie nr POPT-REW-133/2016-00 na realizację projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wartość projektu: 55 410,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 49 869,00 zł

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. „Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin”.

Planowane efekty będą wynikały z realizacji przedsięwzięć wpisanych do „Program Rewitalizacji Gminy Sochocin”. Program rewitalizacji będzie wykorzystywany przy ubieganiu się o pozyskiwanie zewnętrznych środków, w tym RPOWM na lata 2014-2020 na finansowanie ww. przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania te w dłuższej perspektywie przyczynią się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów na obszarach rewitalizacji.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)