Podziękowania dla strażaków • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Podziękowania dla strażaków

25 czerwca 2018, 15:08 | Komunikaty

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sochocin za zaangażowanie, serce, wolny czas oraz trud włożony w prace i działania służące usuwaniu skutków wichury, jaka przeszła przez powiat płoński i gminę Sochocin w czwartkowy wieczór, 21 czerwca.

Wasza ofiarność, niezwykła sprawność oraz sumienność udowadniają, że w pełni zasługujecie na zaufanie jakim obdarza Was społeczeństwo, a Wasza postawa świadczy o głęboko zakorzenionym poczuciu misji strażaka.

Pragnę z całego serca podziękować Wam za tę niezłomną służbę na rzecz gminy i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Andrzej Romatowski
Wójt Gminy Sochocin


Foto: www.twojradom.pl

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)