Podziękowania za udzielenie absolutorium • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Podziękowania za udzielenie absolutorium

6 czerwca 2018, 15:23 | Komunikaty

W imieniu własnym i w imieniu całego zespołu bardzo serdecznie dziękuję radnym: Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Stanisławowi Woźniakowi, Jolancie Kochanowskiej, Grażynie Lejkowskiej, Elżbiecie Olszewskiej, Krzysztofowi Dzięgielewskiemu, Jakubowi Gburzyńskiemu, Dariuszowi Kujawskiemu, Wacławowi Rutkowskiemu oraz Łukaszowi Szabrańskiemu za udzielenie mi absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy. To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich poczynań w sprawie inwestycji oraz dbałość o budżet gminy. Zobowiązuje mnie to z radością do dalszej i efektywniejszej pracy dla dobra naszej małej Ojczyzny.

Dziękuję za pracę wszystkim tym, którzy również się do tego przyczynili. Przemyślane wydatkowanie i strategiczne działania to zasługa współpracy z Wami.

Bardzo dziękuję za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście.


Andrzej Romatowski

Wójt Gminy Sochocin

Galeria (2)Galeria (3)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)