Pomoc Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Pomoc Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

15 października 2014, 13:01 | Komunikaty

Pomoc Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie informuje o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych oraz członków ich rodzin, jest pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze finansowym, do których należą między innymi:

1) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych,

2) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

3) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

4) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

5) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dotacje na ten cel na terenie województwa mazowieckiego otrzymują trzy podmioty:

· Dzieci Niczyje, Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”,

· Fundacja Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

· Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.

Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz „Informator dla Pokrzywdzonych” dostępne są na stronach:

· Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem,

· www.pokrzywdzeni.gov.pl

· Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętych przemocą w rodzinie/ Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)