Posiedzenie komisji gospodarczej z wizją lokalną • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Posiedzenie komisji gospodarczej z wizją lokalną

24 kwietnia 2018, 11:56 | Komunikaty

Dzisiaj odbyło się objazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin wraz z wizją lokalną. Głównymi tematami spotkania był stan dróg w gminie Sochocin i omówienie sposobu ich naprawy, a także problematyka związana z ochroną środowiska.

Podczas wizji, wójt Andrzej Romatowski i pracownicy Urzędu Gminy Sochocin przedstawili informacje dotyczące złożonych wniosków o przyznanie dotacji na konkretne drogi, gdzie po ich pozytywnym rozpatrzeniu, będzie możliwa przy współudziale funduszy krajowych lub europejskich, modernizacja stanu dróg na terenie sochocińskiej gminy. W posiedzeniu uczestniczyli również Marianna Chybała i Leonard Milewski, radni Rady Powiatu Płońskiego.

Przypomnijmy, podstawowym obszarem działania komisji gospodarczej jest strategia i plany rozwoju gminy, inwestycje gminne, mienie komunalne, ład przestrzenny, drogi gminne, wodociągi, kanalizacja oraz utrzymanie czystości i porządku. Komisja realizuje swoje działania m.in. poprzez opiniowanie działań inwestycyjnych planowanych przez gminę oraz współudział w nadzorze nad jakością i terminowością realizacji inwestycji.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)