Przedłużony termin naboru wniosków na usuwanie azbestu • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Przedłużony termin naboru wniosków na usuwanie azbestu

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sochocin w roku 2017 został przedłużony do dnia 28 lutego br.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w tut. Urzędzie w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego (tel. 23 661 80 01 wew. 45 – Pan Dariusz Wiśniewski).

Więcej informacji tutaj: http://sochocin.pl/aktualnosci/informacja-wojta-gminy-sochocin-w-sprawie-wyrobow-zawierajacych-azbest-582/

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)