Raport o stanie gminy Sochocin za rok 2018 • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Raport o stanie gminy Sochocin za rok 2018

4 czerwca 2019, 11:27 | Komunikaty

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce „Raport o stanie gminy Sochocin za 2018 rok”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację społeczno-gospodarczą gminy.

Opracowanie jest pierwszą tego typu publikacją, której celem jest przedstawienie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy podjętych w minionym roku. Raport stanowi podstawę do analizy stanu samorządu w przyszłych latach oraz do zidentyfikowania zmian, które wpłyną na lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także będą podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości sochocińskiej gminy.

W czerwcu odbędzie się sesja rady gminy, gdzie w pierwszej kolejności rozpatrywany będzie raport o stanie gminy Sochocin. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, podczas której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie będą mogli także zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć do przewodniczącego Rady Gminy Sochocin pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie trzeba będzie złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport.

Zapraszamy do lektury i debaty nad raportem.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)