Spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy Sochocin [ANKIETA DO WYPEŁNIENIA] • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy Sochocin [ANKIETA DO WYPEŁNIENIA]

22 maja 2019, 8:26 | Komunikaty

We wtorek, 21 maja, w Idzikowicach odbyło się spotkanie informacyjne mieszkańców z przedstawicielami przedsiębiorstwa gazowego, w sprawie gazyfikacji gminy Sochocin, rozpoczynając od miejscowości: Kuchary Żydowskie, Bolęcin, Idzikowice, do miejscowości Królewo. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Joniec Marek Czerniakowski oraz wójt gminy Sochocin Jerzy Ryziński.

Zwracamy się prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie http://sochocin.pl/aktualnosci/komunikaty/spotkanie-w-sprawie-gazyfikacji-gminy-sochocin-ankieta-do-wypelnienia-1341/. Wypełniona oraz podpisana ankieta nie będzie zobowiązywała do przyłączenia Państwa nieruchomości do sieci gazociągowej, natomiast będzie stanowiła podstawę przeprowadzenia analizy rynku, czyli stanie się szansą dla sochocińskiej gminy i jej mieszkańców.

Informacje uzyskane z ankiet, a dotyczące potencjalnej liczby mieszkańców zainteresowanych podłączeniem budynków do sieci gazowej, posłużą przedsiębiorstwu do sporządzenia szczegółowych planów budowy infrastruktury gazowej. Ponadto powstanie analiza ekonomiczna wykonania sieci dystrybucyjnej, celem oceny jej opłacalności. Jako potencjalne miejsce odbioru gazu można wskazać także budynki czasowo zamieszkałe, budynki w trakcie budowy, jak również działki, które w perspektywie czasu planuje się zabudować. Aby cała inwestycja stała się opłacalna, a co za tym idzie realna do realizacji, chęć przyłączenia do sieci gazociągowej wyrażoną w ankietach musi złożyć jak największa liczba osób.

Sprawne przeprowadzenie procesu ankietyzacji będzie miało wielki wpływ na możliwość i termin realizacji przedsięwzięcia. Przy odpowiedniej mobilizacji mieszkańców i dużym zainteresowaniu, istnieje realna szansa, że gaz będzie doprowadzony do wszystkich, którzy wyrażą taką potrzebę.

Wypełnione i podpisane ankiety prosimy złożyć do piątku, 31 maja 2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin lub w pokoju nr 12, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w godzinach od 8.00 do 16.00. Ankietę można także przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@sochocin.pl.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój nr 12 oraz pod numerem tel. 23 661 80 01, wew. 29.

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)