Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

7 maja 2019, 19:07 | Komunikaty

Do 12 czerwca br. można składać wnioski o dofinansowanie działań o nazwie Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11.

Można uzyskać wsparcie finansowe na 6 rodzajów przedsięwzięć:

1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu, poprzez wprowadzenie drugiego piętra dla drzewostanu w wieku 30-50 lat.

2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach dla drzewostanu w wieku 21-60 lat.

3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu dla drzewostanu w wieku 30-60 lat.

4. Założenie remizy.

5. Czyszczenie późne dla drzewostanu w wieku 11-20 lat.

6. Zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku wprowadzenia drugiego piętra lub podszytu lub dolesiania luk lub założenia remizy.

Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie, zasady dofinansowania i wymagane dokumenty określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 marca 2019 r (poz. 587). W załączniku rozporządzenia określono wysokość tego dofinansowania. Wszelkich informacji udzieli płoński oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)