Wysoce zjadliwa grypa ptaków • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Urząd Gminy Sochocin informuje, że w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków (AI) na terenie powiatu płońskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku zwrócił się z prośbą o pomoc w sporządzeniu rejestru gospodarstw utrzymujących w stadach przyzagrodowych drób na potrzeby własne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (D. U. z 2016r. poz. 2091) wszyscy hodowcy mają obowiązek dokonania zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu oraz innych ptaków (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych). Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Sochocin (pok. nr 11) lub bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku ul. Zajazd 4, bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 08.02.2017r. Formularz zgłoszenia dostępny jest w tutejszym Urzędzie (pok. nr 11) oraz na stronie internetowej Urzędu www.sochocin.pl.

Przypomina się o koniczności stosowania się do zasad bioasekuracji zgodnie z apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Za brak stosowania zasad będą nakładane kary administracyjne.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)