Zapraszamy na IV sesję Rady Gminy Sochocin • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na IV sesję Rady Gminy Sochocin

Uprzejmie zapraszamy na IV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 roku o godz. 12.00, w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr II/2018 z II sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej w dniu 30 listopada 2018 roku.

4. Przyjęcie protokołu nr III/2018 z III sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku.

5. Wystąpienie zaproszonych gości.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2019 rok;

3) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

4) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Sochocin na okres do lat trzech;

6) zmieniająca uchwałę nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy;

7) zmieniająca uchwałę nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin;

8) w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Sochocin.

7. Zamknięcie obrad IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)