Zapraszamy na X sesję Rady Gminy Sochocin • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na X sesję Rady Gminy Sochocin

4 września 2019, 9:04 | Komunikaty

Uprzejmie zapraszamy na X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 6 września 2019 roku o godz. 10.00, w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Sochocin;

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2019 rok.

4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)