Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 3 sierpnia 2018 roku. • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 3 sierpnia 2018 roku.

23 sierpnia 2018, 10:48 | Komunikaty
W związku z realizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt Gminy Sochocin zarządzeniem nr 45/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r. zmienił zarządzenie nr 56/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sochocin. Po zasięgnięciu opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Gminnej Ewidencji został wyłączony zabytek tj. budynek mieszkalny zlokalizowany w miejscowości Gromadzyn (karta GEW nr 9).
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)