Ogłoszenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 10 lutego 2020 r. • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Ogłoszenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 10 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

Wójt Gminy Sochocin, działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zamieszcza na okres 21 dni, tj. od dnia 11.02.2020 r. do dnia 3.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin, wykaz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr ewid. 523/3 o pow. 0,0065 ha, położona w miejscowości Sochocin, stanowiąca własność gminy Sochocin, przeznaczona do sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sochocin, pokój nr 11, tel. 23 661 80 01 (wew. 29).

Wójt

/-/

Jerzy Ryziński

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)