Podziękowania dla byłych i gratulacje dla nowych sołtysów • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Podziękowania dla byłych i gratulacje dla nowych sołtysów

27 czerwca 2019, 9:15 | Komunikaty

We wtorek, 25 czerwca, podczas sesji Rady Gminy Sochocin, dotychczasowi sołtysi z terenu sochocińskiej gminy otrzymali podziękowania od władz samorządowych, za wieloletnie sprawowanie swojej funkcji, zaś nowi „starzy” sołtysi – gratulacje z okazji wyboru na kadencję 2019–2024.

Wójt Jerzy Ryziński i przewodniczący rady gminy Stanisław Kwiatkowski uroczyście podziękowali sołtysom, którzy pełnili tę funkcję w minionych kadencjach, a nie uzyskali reelekcji lub sami zrezygnowali. W dowód uznania za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności, za troskę wyrażającą się podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań oraz inicjatyw służących rozwojowi sołectwa, jak również gminy Sochocin, otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Sołtysom wybranym na kolejną kadencję życzyli natomiast sukcesów w realizacji zamierzeń na rzecz ich sołectwa i także wręczyli pamiątkowe listy gratulacyjne.

KW

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)