Ponad 8 tysięcy na usuwanie azbestu • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Ponad 8 tysięcy na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sochocin w 2019 roku - etap IV”. Gmina Sochocin otrzymała pisemną obietnicę na dofinansowanie przedsięwzięcia kwotą w wysokości 8201 zł, co stanowi do 50% kosztu kwalifikowanego zadania.

Przypomnijmy, że rok 2019 jest już kolejnym rokiem realizowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu sochocińskiej gminy. Następne nabory będą prowadzone w grudniu każdego roku poprzedzającego rok realizacji zadania, tj. wnioskodawca, który zamierza skorzystać z dofinansowania w roku np. 2020, składa wniosek w grudniu roku 2019.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwalifikowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem oraz montażem nowych pokryć dachowych.

KW

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)