Przetarg na dzierżawę • Przetargi • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Przetarg na dzierżawę

29 sierpnia 2013, 11:12 | Komunikaty | Przetargi


W Ó J T G M I N Y S O C H O C I N

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę do lat trzech niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sochocin

Położenie - Sochocin
Nr działki - 191
Pow. w ha - 1,22
Opis nieruchomości - R IV b - 1,04 R V - 0,18
Przeznaczenie w pl. zagosp. przestrzennego - teren upraw rolnych
Wysokość czynszu
/ rocznie/- 500 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Sochocinie .

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium do kasy Urzędu Gminy w wys. 10 % wartości czynszu . Termin wpłacania wadium upływa z dniem 20 września 2013 r.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet dzierżawy gruntów , jeśli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,zwrócone, jeżeli przetargu nie wygra.

Bliższych informacji udziela Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sochocin ,pokój nr 11, tel.(0-23) 661 80 01 w.30.

WÓJT GMINY

/-/ Anna Zwierzchowska


O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T G M I N Y S O C H O C I N

INFORMUJE,

że w dniu 23 sierpnia 2013 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9 zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Sochocin przeznaczonej do dzierżawy w drodze publicznego przetargu ustnego na okres do lat trzech o powierzchni 1,22 ha oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 191,

położonej na terenie upraw rolnych w miejscowości Sochocin.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9,(pokój nr 11).

Tel. (23) 661 80 01 w.30.

Sochocin, dnia 23.08.2013 r.

WÓJT

/-/ Anna Zwierzchowska
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)