Trwa konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Trwa konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

13 sierpnia 2019, 8:45 | Komunikaty

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje kolejną edycję konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Ma on za zadanie wyróżnić najlepszych wolontariuszy na Mazowszu. W tym roku termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września.

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto więc propagować i nagradzać!

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu). W zeszłym roku do konkursu zgłoszono aż 60 propozycji kandydatur.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Aby zgłosić swojego kandydata należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z opisem jego działalności w postaci np. wspomnienia, relacji czy pamiętnika, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35 – osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub na dialog@mazovia.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2019 r. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest w październiku podczas gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat.

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Departament Organizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

e-mail: dialog@mazovia.pl

tel. 22 59 79 679

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)