Zapraszamy na V sesję Rady Gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na V sesję Rady Gminy Sochocin

13 lutego 2019, 13:41 | Informacje z gminy

Uprzejmie zapraszamy na V nadzwyczajną sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 12.00, w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr IV/2019 z IV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej w dniu 23 stycznia 2019 roku.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.

5. Podjęcie uchwały:

1) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)