Orkiestra Dęta Sochocin • Kultura • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Orkiestra Dęta Sochocin

ORKIESTRA DĘTA SOCHOCIN powstała w maju 1997 roku z inicjatywy lokalnych władz Gminy Sochocin. Władze samorządowe zajęły się również wyposażeniem orkiestry w instrumenty muzyczne.

Od początku istnienia orkiestry próby odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie zatrudniony jest kapelmistrz i nauczyciel gry na instrumentach dętych. Kapelmistrzem, a zarazem nauczycielem nauki gry na instrumentach dętych w chwili obecnej jest Andrzej Świercz, a za edukację muzyczną odpowiada Jarosław Piotrowski. W przeszłości z orkiestrą współpracowali również Roman Lidke, Włodzimierz Adamski, Wojciech Copija, Witold Nowakowski i Rafał Szymański.

W swoim dorobku orkiestra ma wiele występów na przeglądach:

  • XVI Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, Kutno 2000,
  • II Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego, Radom 2004 X Jubileuszowy Mazowiecki Przeglądzie Orkiestr Dętych, Warszawa 2006,
  • IV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego, Ostrołęka 2008.

Ze względu na zróżnicowany repertuar orkiestry – marsze, muzyka ludowa, muzyka rozrywkowa oraz patriotyczna. Orkiestra uświetnia uroczystości patriotyczne, święta kościelne oraz imprezy okolicznościowe. Orkiestra koncertuje na terenie naszej gminy, powiatu i województwa.

W 2012 roku z okazji 15 lat istnienia Orkiestr Dęta Sochocin wydała dwie płyty: „15 lat Orkiestry Dętej Sochocin” z muzyką rozrywkową oraz płytę z kolędami pt. „W świątecznym nastroju”. Środki na nagrania pochodziły z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie” w ramach małych projektów.

W chwili obecnej orkiestra liczy ok. 30 muzyków oraz 15 osób pobierających naukę gry na instrumentach dętych.

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)