Author: administrator

Home / administrator
Jak segregować – Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste
Wpis

Jak segregować – Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to:...

Bezpieczne wakacje 2020
Wpis

Bezpieczne wakacje 2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania...

Pięć sołectw gminy Sochocin z dotacją z „MIAS Mazowsze 2020”
Wpis

Pięć sołectw gminy Sochocin z dotacją z „MIAS Mazowsze 2020”

Pięć sołectw gminy Sochocin z dotacją z „MIAS Mazowsze 2020” W związku ze złożonymi wnioskami, gmina Sochocin pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”, na dofinansowanie realizacji pięciu zadań. Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla...

Wójt Gminy Sochocin przekazał placówkom oświatowym 20 laptopów w ramach projektu zdalna szkoła +
Wpis

Wójt Gminy Sochocin przekazał placówkom oświatowym 20 laptopów w ramach projektu zdalna szkoła +

Gmina Sochocin pozyskała w ramach projektu pn. „ Zdalna szkoła +  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” sfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwotę 55 tys. zł. Grant został przeznaczony na zakup 20 laptopów, 20 zestawów (mysz i słuchawki) wraz z ubezpieczeniem sprzętu. W środę, 24 czerwca,...

Podziękowania za udzielenie absolutorium
Wpis

Podziękowania za udzielenie absolutorium

Podziękowania za udzielenie absolutorium W imieniu własnym i w imieniu całego zespołu, bardzo serdecznie dziękuję radnym: Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Radosławowi Dobrskiemu, Monice Makowskiej-Chojnackiej, Jolancie Kochanowskiej, Annie Giranowskiej, Elżbiecie Olszewskiej, Lucynie Jankiewicz, Krzysztofowi Dzięgielewskiemu, Sławomirowi Gwiazdowskiemu, Jakubowi Gburzyńskiemu, Dariuszowi Kujawskiemu, Zbigniewowi Gontarkowi i Wacławowi Rutkowskiemu za udzielenie mi absolutorium oraz głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy. To...

Jednostka OSP Sochocin z dofinansowaniem na remont strażnicy
Wpis

Jednostka OSP Sochocin z dofinansowaniem na remont strażnicy

Jednostka OSP Sochocin z dofinansowaniem na remont strażnicy Sochocińska ochotnicza straż pożarna otrzymała dofinansowanie na remont strażnicy. Środki w wysokości 17 tys. zł pochodzą z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pozwoli to na zakup i zamontowanie nowej bramy garażowej, a także malowanie ścian w garażu. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk...

Gmina Sochocin z dotacją na przebudowę drogi w Żelechach
Wpis

Gmina Sochocin z dotacją na przebudowę drogi w Żelechach

Gmina Sochocin z dotacją na przebudowę drogi w Żelechach W środę, 10 czerwca, gmina Sochocin uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelechy”. Kwota przyznana przez samorząd województwa mazowieckiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, opiewa na 150 tys. zł. Umowę dotacyjną w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik,...

Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy Sochocin
Wpis

Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy Sochocin

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Sochocin odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Sochocin. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2020 z XVI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 maja 2020 roku. Informacja Wójta...

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów terenowych  do powszechnego spisu rolnego 2020 r.
Wpis

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego 2020 r.

Wójt Gminy Sochocin – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na...

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej”
Wpis

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej”

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej” Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w załączeniu przesyła ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej” z prośbą o rozpowszechnienie informacji i zamieszczenie na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej i FB. Konkurs pn. „LABORATORIUM...

Skip to content