Gmina Sochocin z dotacją na przebudowę drogi w Żelechach

Gmina Sochocin z dotacją na przebudowę drogi w Żelechach

W środę, 10 czerwca, gmina Sochocin uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelechy”. Kwota przyznana przez samorząd województwa mazowieckiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, opiewa na 150 tys. zł. Umowę dotacyjną w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i wójt sochocińskiej gminy Jerzy Ryziński.

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego na całym Mazowszu zrealizowanych zostanie 300 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. W całym województwie wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Modernizację przejdą też zbiorniki wodne służące małej retencji. Na ten cel przeznaczono ponad 30 mln zł z budżetu województwa.

To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na ogłoszony w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nabór, wpłynęło łącznie 427 wniosków. W sumie na całym Mazowszu do dofinansowania wybrano 300 projektów, w tym 293 z nich dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 7 – małej retencji. Na ten cel przeznaczono w sumie ponad 30 mln zł.

Dodajmy, że inwestycja w Żelechach obejmuje asfaltowanie drogi o długości 930 metrów.

Skip to content