Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap II a • Inwestycje • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap II a

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap II a

Cały etap II a został podzielony na trzy podetapy.

Podetap I obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej od Szkoły do przepompowni ścieków usytuowanej na skwerze przy Poczcie. Termin realizacji tego podetapu to 31.12.2013 r.

Podetap II obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej od przepompowni przy Poczcie do przepompowni przy Zakładzie Komunalnym i obejmuje ulice: Płońska, Nadrzeczna, Guzikarzy, Sienkiewicza i Magazynowa. Termin realizacji tego podetapu do 31.05.2014 r.

Podetap III obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej od przepompowni przy Zakładzie Komunalnym ulicami: Żeromskiego, Magazynową, częściowo Sienkiewicza i częściowo Wolności. Termin realizacji do 31 maja 2015 r.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to proces długotrwały i kosztowny, jednak konsekwentnie przez Gminę realizowany.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na podnoszenie jakości życia mieszkańców i jednocześnie na ochronę środowiska naturalnego w naszej gminie.

Nazwa Funduszu: Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata 2007-2013.

Tytuł operacji:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap II a

Umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru: 2 296 537,78 zł ( czekamy na podpisanie aneksu)

Dofinansowanie: 75% kosztów kwalifikowanych

Okres realizacji: do 30.06.2015

Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)