Jednostka OSP Sochocin z dofinansowaniem na remont strażnicy

Jednostka OSP Sochocin z dofinansowaniem na remont strażnicy

Sochocińska ochotnicza straż pożarna otrzymała dofinansowanie na remont strażnicy. Środki w wysokości 17 tys. zł pochodzą z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pozwoli to na zakup i zamontowanie nowej bramy garażowej, a także malowanie ścian w garażu. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz wójt Jerzy Ryziński.

To efekt rozstrzygniętego naboru wniosków w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2020”. Na jego realizację przeznaczono 3 mln zł.

Od wielu lat konsekwentnie wpieramy mazowieckie OSP. Dziś podpisaliśmy umowy na dofinansowanie remontów strażnic w regionie ciechanowskim. Strażacy ochotnicy to ludzie, którzy niosą pomoc bez wahania i bezinteresownie, często ryzykując swoim życiem i zdrowiem. Warto jednak pamiętać, że remizy to nie tylko miejsce pracy strażaków, ale też spotkań i integracji mieszkańców oraz działań kulturalnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W tegorocznej edycji programu „Mazowieckie strażnice OSP-2020” wpłynęło w sumie 258 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie w wysokości w sumie 3 mln zł trafi do 158 mazowieckich gmin i miast, w tym 35 z powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, pułtuskiego, sierpeckiego i żuromińskiego.

Jeśli chodzi o powiat płoński, pomoc finansowa popłynęła także do gminy Baboszewo (OSP Wola Folwark) i gminy Joniec (OSP Królewo).

Skip to content