Obywatelu- od 1 marca czekają Cię zmiany w urzędach! • Aktualności • Nasza gmina • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obywatelu- od 1 marca czekają Cię zmiany w urzędach!

25 lutego 2015, 13:13 | Komunikaty

Zmiany w urzędach od 1 marca 2015 roku.

Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, dotyczące ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, co spowoduje, że będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce

Urzędy gmin będą miały dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych. Jest to jedna, centralna baza danych zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

Nowy Dowód

Z nowych wzorów zniknie adres zameldowania, dzięki czemu - jak tłumaczy MSW - przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Do tej pory około 400 tys. osób rocznie było do tego zmuszonych z powodu zmiany adresu zameldowania. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas.

FOTOGRAFIA

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego trzeba będzie dołączyć aktualne zdjęcie, które będzie spełniało następujące wymagania: fotografia kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami i z naturalnym wyrazem twarzy.

WAŻNE!

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dotychczasowych dokumentów.

Obywatelstwo wpisane w dowód

W dowodach osobistych wydawanych od marca 2015 r. nową informacją zawieraną w dokumencie będzie określenie obywatelstwa.

Ślub poza urzędem

Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. Para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika urzędu. Pamiętajmy, że dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych możemy złożyć go w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Możemy również wybrać, inne niż urząd, miejsce ceremonii. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC.

Nadawanie obcego imienia

Już wkrótce możliwe będzie również nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą musieli pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, należy do kierownika USC.

Nowy dowód
Galeria (2)Galeria (3)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)