Podziękowania za udzielenie absolutorium

Podziękowania za udzielenie absolutorium

W imieniu własnym i w imieniu całego zespołu, bardzo serdecznie dziękuję radnym: Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Radosławowi Dobrskiemu, Monice Makowskiej-Chojnackiej, Jolancie Kochanowskiej, Annie Giranowskiej, Elżbiecie Olszewskiej, Lucynie Jankiewicz, Krzysztofowi Dzięgielewskiemu, Sławomirowi Gwiazdowskiemu, Jakubowi Gburzyńskiemu, Dariuszowi Kujawskiemu, Zbigniewowi Gontarkowi i Wacławowi Rutkowskiemu za udzielenie mi absolutorium oraz głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy. To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich poczynań w sprawie inwestycji, a także dbałość o budżet gminy. Zobowiązuje mnie to z radością do dalszej i efektywniejszej pracy dla dobra naszej małej Ojczyzny.

Dziękuję za pracę wszystkim tym, którzy również się do tego przyczynili. Przemyślane wydatkowanie i strategiczne działania to zasługa współpracy z Wami.

Bardzo dziękuję za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście.

Wójt Gminy Sochocin

Jerzy Ryziński

Skip to content