Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z 3 kwietnia 2018 r. • Aktualności • Sport • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z 3 kwietnia 2018 r.

4 kwietnia 2018, 15:18 | Komunikaty

Informacja

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

z dnia 3 kwietnia 2018 roku

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

informuję,

że na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisarzy wyborczych – funkcję Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I od dnia 3 kwietnia 2018 roku na obszarze powiatu ciechanowskiego i płońskiego pełni Pan Mariusz Waldemar Królikowski.

Siedziba komisarza wyborczego mieści się w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, III piętro, pokój nr 321.

Komisarz wyborczy pełni dyżur w swojej siedzibie w każdy poniedziałek od godziny 10.00 do 12.00.


Komisarz Wyborczy

w Ciechanowie I

/-/ Mariusz Waldemar Królikowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)