Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej”

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej”

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w załączeniu przesyła ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie grantowym na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej” z prośbą o rozpowszechnienie informacji i zamieszczenie na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej i FB.

Konkurs pn. LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” stanowi cześć projektu pt. LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” realizowanego przez LGD–Przyjazne Mazowsze. Celem projektu jest wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych w powiecie płońskim oraz inwencji i kreatywności mieszkańców a także poprawy współpracy i wzajemnych relacji.

Celem konkursu jest pobudzenie mieszkańców do podejmowania aktywności społecznej poprzez realizowanie mini-projektów w swoim środowisku. Realizowane projekty społeczne mające wymiar edukacyjny będą okazją do nieformalnego uczenia się zarówno przez ich realizatorów jak i odbiorców.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu płońskiego, które wypracują działania wpisujące się w założenia programowe modelu LEL

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Skip to content