Wójt Gminy Sochocin przekazał placówkom oświatowym 20 laptopów w ramach projektu zdalna szkoła +

Gmina Sochocin pozyskała w ramach projektu pn. „ Zdalna szkoła +  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” sfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwotę 55 tys. zł. Grant został przeznaczony na zakup 20 laptopów, 20 zestawów (mysz i słuchawki) wraz z ubezpieczeniem sprzętu.

W środę, 24 czerwca, Wójt Gminy Sochocin Jerzy Ryziński przekazał zakupiony sprzęt do gminnych placówek oświatowych. Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie otrzymał 12 sztuk laptopów, wraz z myszkami oraz słuchawkami, natomiast Szkoła Podstawowa w Kołozębiu i Szkoła Podstawowa w Smardzewie dostały po 4 takie same zestawy.

Powyższy sprzęt zostanie użyczony nauczycielom i uczniom, w tym z rodzin wielodzietnych(3+).

Skip to content